Introduktion till Bussgaraget

Här kommer jag att presentera lite av det jag samlat ihop om historiken över enskilda bussar med tyngdpunkt på Stockholm.

En del av detta är att beskriva varje vagns historik, från leverans och drift, till skrot eller export till fjärran länder. Dessa är just nu upplagda i små Acrobat-filer, som kan laddas ned och skrivas ut med Acrobat från Adobe. Dessa nås från dokumenten vagntyper, och finns under Acrobat-ikonen, .

Tyngdpunkten har varit att skapa en historik i kronologisk ordning för, i första hand, alla bussar som rullat i under SL:s flagg i Stockholm under 1960-talet fram till nu. Det innefattar leverans, registrering, omplaceringar, ommålningar och andra ombyggnader under tiden i trafik, fram till avställning och avregistrering och försäljning.

Mycket av denna historik är uppbyggt på slutsatser från annat material, så det kan finnas utrymmer för preciseringar, till exempel är mycket av historiken kring olika bussars omplaceringar mellan garage och depåer byggt till viss del på vagnlistor vid olika tillfällen från depåer. Källförteckning kommer att sammanställas.

Kommentarer och rättelser mottages tacksamt, e-mail: info@bussgaraget.se

/Gunnar Berglund


© Gunnar Berglund 2000–2011