Kallhällsdepån 1985. Bild Gunnar Berglund

Händelser och placeringar

Sammanställda uppgifter i kronologisk ordning om ett urval av bussar som rullat i kollektiv trafik i Stockholms län. Sökningar kan göras på kända vagnsnummer, registreringsnummer (både före och efter 1973) samt på littera eller garage. Ett huvudsyfte med vagnhistoriken är att följa stationering av respektive vagn under dess livstid men innehåller även till exempel även registreringsuppgifter, besiktningar och ombyggnader.

Uppgifterna som publiceras är begränsade till historik som sträcker sig fram till 31 december 1999. Historiken kompletteras efter hand som eget material och andra källor efterforskas.

Sökningar kan göras fritt på till exempel vagnsnummer, littera eller garage.

EventID Litt/nummer Denominations_Keywords Från datum Tid Händelse Placering Kommun Anmärkning year