Söderhallen 1990. Bild Gunnar Berglund

Vagntyper vid SS och SL

Summarisk sammanställning över de vagntyper som ingått i Stockholms Spårvägars och Storstockholms Lokaltrafiks vagnpark mellan 1929 och 1999. Förteckningen börjar med de bussar Stockholms Spårvägar förvärvade då Stockholms Centrala Omnibus Aktiebolag (SCO) togs över 1929. Sedan följer levererade bussar till SS och övertagna bussar från andra bolag under 1930-talet. Efter det kommer vagntyperna i litteraordning.

Litterasystemet med bokstav och nummer infördes i september 1948. Serierna för vägtrafikfordon var E (batteribuss), F (trådbuss), G (släpbuss för trådbuss), H (förbränningsmotorbuss) och J (släpbuss). Litterasystemet kom även att användas av Storstockholms Lokaltrafik och SL Buss AB ända fram till slutet av 1990-talet. Under 1975 började man om med H1, H2, etc för nya bussmodeller enligt ett system som också definerade fabrikat samt skillnad mellan normalbuss och ledbuss.

Ett tidigt litterasystem utarbetades som förslag av Tekniska avdelningen vid Stockholms Spårvägar under 1938 och finns även det angivet. Tidigare bussar som slopats före 1938 har inget littera angivet. Ett flertal av busstyperna är mer detaljerat specificerade per vagnsnummer då olika utföranden skiljer sig trots att de ursprungligen fått samma littera av SS eller SL.

Under 1990-talet upphandlades busstrafiken av SL och las ut på andra operatörer. De busstyper som (utan H-littera) tillkom i samband med detta är ännu inte summariskt listade i förteckningen men kan finnas listade under vagnhistoriken för enskilda vagnar.

Reservation för att samtliga vagntyper inte är komplett redovisade för 1920- och 1930-talets övertagna bussar. Rättelser/kompletteringar emotses tacksamt.

Litt Fordonsnr Chassi
Kaross
Årsmodell
Kaross Årsmodell Anmärkning ImageCaption ImageSourceTitle ImageSourceLink ImageAuthor ImageAuthorLink ImageLicense ImageLicenseLink Keywords AltClass ClassEra ClassInternal